Хасково в миналото и днес

Хасково в миналото и днес

Като повечето многовековни градове и Хасково е носел различни имена. Някои твърдят, че първото име на селището било “Чист град” или “Бял извор” /Ак – пънар/, но тази хипотеза не е подкрепена с убедителни факти. През 1792 год. йеросхимонах Спиридон за пръв път споменава в писмен документ името на града – Марса. В своята “История во кратце о болгарском народе словенском” той разказва за турските набези в Тракия през втората половина на 14 век. Сред завладените селища са и Дълго поле и Марса , “сиреч Узунджово и Хаскьой”- уточнява монаха. Турското име “Хаскьой”, с което града е известен в периода на робството, означава в превод “Владетелско село”. За пръв път това название се среща в османски документи от времето на султан Мехмед ІІ Завоевателя, т.е от втората половина на ХV в. Предполага се, че турците са преименували някогашния град Марса веднага след завладяването му в края на ХІV век. През следващите няколко века името Хаскьой се среща в различни варианти – “Хаскюй”, “Хаскени”, ”Хаскиви”, за да се стигне до днешното ”Хасково”. В съвременното си звучене името на града за пръв път се употребява във възрожденската книжнината от средата на ХІХ век.

В проведената днес публична изява на клубовете по интереси „Компютърен дизайн“ и „Моят роден край“, работещи по проект „Твоят час“, учениците представиха своите изследвания върху историята на града през различните исторически периоди, като отговориха и на въпроса откъде произлиза името на града.  Своите проучвания те представиха под формата на презентация и табла със снимков материал.

За присъстващите беше интересно да научат нови за тях факти за града и да се потопят в специфичната му атмосфера:

Comments are closed.